Yapılandırmada Süre Uzatımına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin birer ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 27 Ağustos 2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete Linki