Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

31/08/2021 tarihli ve 31584 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4422 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” yürürlüğe konmuştur.

Esasların 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (g) bendi ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlar da kapsama giren borçlar arasında yer almıştır.

2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Resmi Gazete Linki