KARATAŞ ETNOBA KÜLTÜR TURİZMİ PROJESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2023 yılı FizibiliteDestekProgramı kapsamında; Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği ATGAB liderliğinde ve KarataşBelediyesi ile Yenilikçi Atılım Projeleri Derneği paydaşlığında hazırlanan “Karataş Etnoturizm Kırsal Konaklama Merkezi Yatırım ve İşletme Fizibilitesi” isimli proje başvurusu desteklenmeye değer bulundu.Projenin destek sözleşmesi, ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rıfat Duran ve ATGAB Birlik Başkanımız ve Karataş Belediye Başkanımız Necip Topuz arasında imzalandı.Daha önce, ÇKA 2021 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında desteklenen“Kano Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Ceyhan Nehri Üzerinde Altyapı ve Yatırımlar için Fizibilite Çalışması” ile 2022 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında desteklenen “Karataş Transport Denizyolu Turizm Merkezi Yatırım ve İşletme Projesi için Fizibilite Çalışması” isimli projeler ile birlikte Karataş bölgesine, turizmin geliştirilmesine yönelik son üç yılda üç yatırım fizibilitesi projesi desteği kazandırıldı.Proje hakkında görüşlerini paylaşan Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği(ATGAB) Başkanımız ve Karataş Belediye Başkanımız Necip Topuz:“Kısa adıyla Karataş Etnoba projesi, Karataş İlçesinde bulunan Kumluk tabiat parkı sınırları içerisinde belirlenecek uygun bir alana kadim Türk gelenek ve göreneklerin kültürel değerlerini günlük yaşama yansıtacak bileşenleri ile doğa dostu bir etnoturizm merkezinin kurulmasını ve işletilmesini için gerekli olan fizibilite çalışmasını yapılmasını konu almaktadır. Projemizde, Kültürel ve çevresel değerleri birleştirilen etnoturizm aracılığıyla Karataş destinasyonu için turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve bölgenin turizmden elde ettiği gelirin arttırılması hedeflenmektedir.” dedi.