Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği

2022 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemek üzere hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No:2) 12.01.2022 tarihli ve 31717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete