Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)

7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 20/B maddesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318) 12.01.2022 tarihli ve 31717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete