YEREL YÖNETİŞİMDE REZİLYANS PROJESİ

YEREL YÖNETİŞİMDE REZİLYANS PROJESİ

2018 yılında hayata geçirilen Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Suriye krizinden ciddi boyutlarda etkilenen Türkiye ve Lübnan’da faaliyet gösteriyor. Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Türkiye, Türkiye’deki yerel yönetişim sistemlerinin göç karşısında rezilyansını barışçılık ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda güçlendirmek üzere kapasitelerini artırmaya katkı sağlıyor. Proje İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği’nin (SKL) uluslararası projeler kuruluşu SKL International tarafından ve Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ortaklığıyla yürütülüyor.

Çukurova Belediyeler Birliği’nin projenin uygulayıcı ortağı olduğu ve bölgemizdeki uygulamalara liderlik ettiği RESLOG Türkiye Projesi; bölgemizden Adana, Hatay, Mezitli, Reyhanlı, Sarıçam ve Seyhan Belediyeleri ile yürütülüyor. RESLOG Türkiye kapsamında Suriye göçüyle hizmet sunumunu zorlayan alanları tespit edip rezilyans değerlendirmelerini yapan belediyeler, göç ana planlarını hazırlıyorlar.

RESLOG Projesi var olan bilgiyi ortaya çıkarmak, belediyeleri çağdaş ve güncel bilgilerle donatmak, karşı karşıya oldukları sorunlara kendi kapasiteleriyle çözümler geliştirmelerini sağlamak üzere çeşitli etkinlikler, eğitim ve tartışma platformları gerçekleştirerek yayınlar hazırlıyor; Çukurova Belediyeler Birliği’nin ve belediyelerimizin kapasitelerini geliştiriyor. Birliğimiz, RESLOG Projesi ile ulusal belediyeler birliği olan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)  ve diğer bölge belediyeler birliği olan Marmara Belediyeler Birliği (MBB)  ile iş birliğini güçlendiriyor, ortak faaliyetler geliştiriyor ve düzenliyor.

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Türkiye kapsamında;

Çukurova Belediyeler Birliği’nden,

 1. Adana Büyükşehir Belediyesi
 2. Hatay Büyükşehir Belediyesi
 3. Mezitli Belediyesi
 4. Reyhanlı Belediyesi
 5. Sarıçam Belediyesi
 6. Seyhan Belediyesi

Marmara Belediyeler Birliği’nden,

 1. Sultanbeyli Belediyesi
 2. Zeytinburnu Belediyesi
 3. Şişli Belediyesi
 4. Orhangazi Belediyesi
 5. Bursa Büyükşehir Belediyesi
 6. Osmangazi Belediyesi pilot belediye olarak belirlenmiştir.

 

PROJENİN FAALİYET ALANLARI

Yerel Düzey

 • Belediye çalışanlarına ve üst düzey yöneticilerine yönelik uyum stratejileri geliştirmek için farkındalık artırma çalışmaları yapılması
 • Belediyelerin göç ana planları hazırlama kapasitesini geliştirilmesi
 • Belediyeler ve kent konseylerinde, yerel toplum ve göçmenler arasında uyumu artırmaya yönelik kapasitelerin geliştirilmesi
 • Uluslararası ağlara belediyelerin dahil olması için incelemeler yapılması ve belediyelerin teşvik edilmesi
 • İsveç belediyeleri ile eş düzey ortak faaliyetler organize edilmesi
 • İlerleyen süreçte fonlama fırsatlarının incelenmesi

Bölgesel Düzey

 • Bölgesel belediye birliklerinin hizmet kapasitesinin geliştirilmesinin desteklenmesi
 • Bölgesel belediye birlikleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi
 • İsveç belediyeleri ve İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SKL) ile ortak bilgi alışverişi faaliyetleri yürütülmesi
 • Birliklere üye belediyelere yönelik farkındalık artırmaya yönelik planlama etkinlikleri, çalıştaylar, forumlar, yuvarlak masa toplantıları gibi buluşmaların düzenlenmesi

Ulusal Düzey

 • Suriye krizine yönelik Belediye Başkanları Göç Çalışma Grubu’nun oluşturulması
 • Belediye Birlikleri arasında, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Çukurova Belediyeler Birliği (ÇBB) ile başlayarak iş birliğinin güçlenmesine destek verilmesi
 • Türkiye, İsveç ve Lübnan belediyeleri arasında bilgi aktarımının sağlanması

Uluslararası Düzey

 • İsveç, Lübnan ve Türkiye arasında iş birliği ve bilgi alışverişinin desteklenmesi

İletişim Bilgileri

Sosyal Medya: reslogturkiye

www.reslogproject.org