İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5987) 25 Ağustos 2022 tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete