Harçlar Kanunu Genel Tebliği

492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu ve 132 nci maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca cins tashihi harcının tahsiline ilişkin açıklamaların yapılması amacıyla hazırlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:88) 29.07.2021 tarihli ve 31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete