Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7350 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11.01.2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Kanunla aşağıda bahsi geçen Kanunlarda düzenlemeler yapılmıştır.

  • 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
  • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
  • 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  • 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
  • 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
  • 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Resmi Gazete