6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince Yürütülmesi Gereken Toplu İş Sözleşmesi Süreci Hakkında Yazı

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince yürütülmesi gereken toplu iş sözleşmesi sürecinde hak düşürücü sürelerin işletilmesinde aksaklıkların yaşanmasını önlemek amacıyla Aile, Çaışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce koronavirüs tedbirleri hakkında yazı, çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine gönderilmiştir.

PDF 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince Yürütülmesi Gereken Toplu İş Sözleşmesi Süreci Hakkında Yazı