30 Temmuz 2019 Göç Ana Planlarına Toplumsal Cinsiyetin Dahil Edilmesi Atölyesi

30 Temmuz 2019 tarihinde Adana Ramada Otel’de Reslog Projesi kapsamında “Göç Ana Planlarına Toplumsal Cinsiyetin Dahil Edilmesi Atölyesi” Etkinliğinin ilk oturumu Çukurova bölgesindeki pilot belediye temsilcileri ve Çukurova Belediyeler Birliğinin katılımlarıyla toplumsal cinsiyet ile göç bağlamında kentsel hizmetlerin ilişkisi üzerine bilgi paylaşımında bulunuldu.