KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İZİNLER VE ÇALIŞMA SİSTEMLERİ

DAYANAK:

–  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

– 4857 sayılı İş Kanunu

                       – 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

                  – 13.03.2020 tarih. E.12362 Sayılı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yazısı.

13.03.2020 tarih. E.12362 Sayılı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yazısı ile;

  1. İZİNLER

1) İdari verilecek personel (16 Mart 2020 tarihinden itibaren);

    -Hamileler, yasal süt iznini kullananlar, 

    – Engelliler

   – Dezavantajlı gruplar Sağlık Bakanlığınca belirlenenler;

         – Bağımlılık sorunu olanlar

   -Kanser Hastaları

       -Kronik solunum yolu hastaları

  – Obezite ve diyabet

   -Kalp damar hastaları

   -Kronik hastalar

   -60 yaş ve üzeri olanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç)

2) Yıllık İzni yoksa mazeret izni verilecekler personel Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadınlar ;

      Kamu urum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla;

Yıllık İzni bulunmuyorsa, mazeret izni kullandırılması gerekmektedir.

2020/4 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ KAPSAMINDA;

  1. ÇALIŞMA SİSTEMLERİ:

2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında farklı bir çalışma modeli uygulanmaya başlamıştır. Şöyle ki;

Salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerin de aksamaya neden olmamak kaydıyla;

Çalışanlar, “çalıştırılma sistemine” bakılmaksızın, Usul ve esaslarının Belediye Başkanının belirleyeceği ve Belediye Başkanı’nın onayı da olmak suretiyle;

  1. Uzaktan Çalışma; Personelin, yapmış olduğu görevi fiilen işyeri dışında yürütmesidir. İstihdamlarına esas görevi fiilen yerine getirmiş sayılırlar. Bu şekilde görevlendirilen personel hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından görev yerinde çalışanlar ile dönüşümlü çalışanlar açısından eşittir.
  2. Dönüşümlü Çalışma; İşlerde aksamaya neden olmayacak sayıda personelin görevine devam etmesi diğer personelin izne gönderilmesi sistemidir.Dönüşümlü olarak izne gönderilen personel, istihdamlarına esas görevi fiilen yerine getirmiş sayılırlar Ayrıca, hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından, görev yerinde çalışanlar ile uzaktan çalışanlar açısından eşittir.Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılırlar.
  1. ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR

İşyerinde genel sisteminde aksamaya neden olmayacak şekilde Uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma uygulanabilir.

– Usul ve esasları mahalli idareler için Belediye Başkanlığına Bağlı Kuruluş ve Mahalli İdare Birlikleri için ise ilgisine göre Vali ve Belediye Başkanı belirler,

–  Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır. 

– İdari izinli, Uzaktan çalışan ve dönüşümlü çalışanlar fiilen görevini yerine getirmiş sayılır.

– Uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin sorumluluğu açısından eşittir.

– Uzaktan çalışan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.

 İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılamazlar. Hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır.

    Daha önce COVİD-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edeceklerdir.

Daha önce COVİD- 19 kapsamında; Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecektir. 

2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılmış olacakları belirtilmektedir.