5355 Sayılı Kanun

  MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU     Kanun Numarası              : 5355 Kabul Tarihi                     : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5  Cilt : 44     BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar             Amaç             Madde 1- Bu Kanunun amacı; mahallî idare birliklerinin hukukî statüsünü, kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumluluk...
Devamını oku

Birlik Tüzüğü

T.C.  ÇUKUROVA BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ   Birliğin Adı Madde 1 –   Birliğin adı “Çukurova Belediyeler Birliği”dir. Birlik kısa adı: ÇBB C. Çukurova Belediyeler Birliği Bakanlar Kurulunun 23.09.1997 tarihli ve 97/9992 sayılı kararı ile kurulmuş, Bakanlar Kurulu Kararı 7 Ekim 1997 Tarihli ve 23133 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Birlik tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olup, görev ve hizmet alanlarında belediyelerin hak, yetki ve imtiyazlarına sahiptir.   ...
Devamını oku