5355 Sayılı Kanun

Mahallî İdare Birlikleri Kanunu            Kanun No. 5355                                                            Kabul Tarihi : 26.5.200 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; mahallî idare birliklerinin hukukî statüsünü, kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.              Kapsam              MADDE 2. — Bu Kanun mahallî idare birliklerini kap...
Devamını oku

Birlik Tüzüğü

T.C.  ÇUKUROVA BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ   Birliğin Adı Madde 1 –   Birliğin adı “Çukurova Belediyeler Birliği”dir. Birlik kısa adı: ÇBB C. Çukurova Belediyeler Birliği Bakanlar Kurulunun 23.09.1997 tarihli ve 97/9992 sayılı kararı ile kurulmuş, Bakanlar Kurulu Kararı 7 Ekim 1997 Tarihli ve 23133 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Birlik tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olup, görev ve hizmet alanlarında belediyelerin hak, yetki ve imtiyazlarına sahiptir.   ...
Devamını oku