5355 Sayılı Kanun

Mahallî İdare Birlikleri Kanunu            Kanun No. 5355                                                            Kabul Tarihi : 26.5.200 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; mahallî idare birliklerinin hukukî statüsünü, kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.              Kapsam              MADDE 2. — Bu Kanun mahallî idare birliklerini kap...
Devamını oku

Birlik Tüzüğü

ÇUKUROVA BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ   Birliğin Adı Madde 1 - Birliğin adı “Çukurova Belediyeler Birliği”dir.   Birliğin Merkezi Madde 2 - Birliğin merkezi Adana’dır.   Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi Madde 3 – Adana Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Osmaniye ili Belediyeleri ile bu illerin sınırları içinde bulunan, ilçe ve belde belediyelerinin yetki alanları olup, çalışma süresi sınırsızdır.   Birli...
Devamını oku