Belediye Paylarından Yapılan Kesintiler Durduruldu

Belediyelerin kamuya olan borçları (vergi, SGK, İller Bankası vs.),  genel bütçe vergi gelirlerinden (GBVG) aldıkları paylardan kesilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

01/06/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:1132) ile SGK’ya olan borçlar hariç olmak üzere belediyelerin kamuya ait borçlarından yapılan kesintiler 2019 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayacak şekilde 4 ay süreyle durduruldu.

Karara göre belediyelerin SGK’ya olan borçları ise geçmiş dönem borcu olan belediyeler için % 40, diğer belediyeler için ise %25 oranından kesilmeye devam edilecektir.

Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile alınan kararın bütün belediyelerimize hayırlar getirmesini dileriz.

Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190601-14.pdf