3 OCAK 2019, RESLOG PROJESİ KAPSAMINDA PİLOT BELEDİYELERLE TANIŞMA TOPLANTISI

Genel hedefi Türkiye’deki yerel yönetim kapasitesinin desteklenmesi olan program,Komşu ülke Suriye’deki güvensizlik ortamı nedeniyle ülkemiz ve bölgemizde yaşayan kalabalık bir göçmen nüfus ve sınırlı kaynakları ile bu nüfusun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kalan yerel yönetimlerin karşılaştıkları güçlüklerden bahisle bu ve benzeri durumlara yönelik daha etkin çalışmalar yapılması için Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği ile İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SKL) arasında yürütülen “RESLOG – Yerel Yönetişimde Dayanıklılık Projesi”nde pilot belediyeler belirlenmiştir.

Göç Master Planı çalışmalarını başlatmak amacıyla Çukurova Belediyeler Birliği, SKL Ankara merkez ve bölge planlama uzmanları ile pilot belediyeler GMP ekiplerinin katılacağı bir tanışma toplantısının 3 Ocak 2019  Perşembe günü Saat 13:00 de  Adana Anemon otel de  yapılacaktır.