AZERBAYCAN YURT DIŞI ARAŞTIRMA ve İNCELEME ZİYARETİ

ÇBB tarafından, Azerbaycan ülkesini tanımak, ülkeler arası ortak kültür ve medeniyetler mirasını dikkate alarak kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak ve belediyeler arasında turizm, çevre, altyapı, kültürel ve tarihsel doku, yerel yönetimler olarak bilgi görgü ve deneyimlerin arttırılmasını sağlamaya ve ÇBB ile AŞBMA arasında işbirliğine yönelik olarak kabul edilen protokole istinaden yerel yönetimlerle ilgili işbirliğini arttırmak, yerel yönetimler alanında belirlenecek ortak konularda eğitim, sempozyum, kongre, konferans vb etkinlikler düzenlemeye yönelik olarak 5-8 Aralık 2018 tarihleri arasında Azerbaycan Bakü’ ye Yurtdışı Teknik Araştırma ve İnceleme Ziyareti gerçekleştirilecektir.