17 OCAK 2018 MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Çukurova Belediyeler Birliği olarak tüzüğümüzün 6. Maddesi gereğince birliğin amaç ve görevleri arasında; “Bölgesel düzeyde (Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye) tüm belediyeleri birlik çatısı altında toplamak, belediyelerin seçilmiş ve atanmış personel ve görevlilerini eğitmek, belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği teknik ve idari bilgi ve deneyim  değişimini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını desteklemek, belediyeleri ilgilendiren konularda araştırma geliştirme, konferans, seminer, panel,  yuvarlak masa toplantısı, teknik ve mesleki gezi vb. faaliyette bulunmak” yer almaktadır.

Çukurova Belediyeler Birliği tarafından 696 sayılı KHK ile Taşeron düzenlemelerine ilişkin olarak üye belediyelerimizi zamanında ve etkin bir şekilde bilgilendirebilmek amacıyla 17.01.2018 tarihinde Adana ilinde “Taşerona KHK ile Getirilen Yeni Düzenlemeler” başlıklı konuda Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir. Üye belediyelerimizin konu ile ilgili personellerine yönelik olarak 17.01.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı kapsamındaki bilgilerin detayına birliğimizin internet sitesi www.cbb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca katılım bilgisi için ekteki katılım formunun doldurulup birliğimizin faksına ( 322 457 03 97) 15.01.2018 Pazartesi günü Saat 12:00 mesai bitimine kadar iletilmesi gerekmektedir.

1-)Program

2-) Katılım Formu