24-28 EKİM 2017 ANTALYA MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ‘KAMUDA İNOVASYON VE İNOVASYON YÖNETİMİ’

Türkiye Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği işbirliğinde birlik üyesi mahalli idarelerin Belediye Başkanları ve Meclis üyelerine yönelik olarak; 24-28 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya’ da Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

5

34

12