7 TEMMUZ 2017 HİZMET İÇİ EĞİTİM

Çukurova Belediyeler Birliği olarak tüzüğümüzün 6. Maddesi gereğince birliğin amaç ve görevleri arasında; “Bölgesel düzeyde (Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye) tüm belediyeleri birlik çatısı altında toplamak, belediyelerin seçilmiş ve atanmış personel ve görevlilerini eğitmek, belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği teknik ve idari bilgi ve deneyim  değişimini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını desteklemek, belediyeleri ilgilendiren konularda araştırma geliştirme, konferans, seminer, panel,  yuvarlak masa toplantısı, teknik ve mesleki gezi vb. faaliyette bulunmak” yer almaktadır.

Üye belediyelerimize verilmesi gereken eğitimleri doğru tespit edebilmek için üye belediye personellerine yönelik olarak anket çalışması yapılmış olup; anket çalışması sonuçları sunmak, değerlendirmek ve bu sonuçları referans alınarak hazırlanan  ortak entegre eğitim programlarını hazırlamak amacıyla ilgili üye belediyelerimize bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

3

4

 

2

 

1