HİZMET İÇİ EĞİTİM 4 NİSAN 2017

Çukurova Belediyeler Birliği olarak tüzüğümüzün 6. Maddesi gereğince birliğin amaç ve görevleri arasında; “Bölgesel düzeyde (Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye) tüm belediyeleri birlik çatısı altında toplamak, belediyelerin seçilmiş ve atanmış personel ve görevlilerini eğitmek, belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği teknik ve idari bilgi ve deneyim  değişimini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını desteklemek, belediyeleri ilgilendiren konularda araştırma geliştirme, konferans, seminer, panel,  yuvarlak masa toplantısı, teknik ve mesleki gezi vb. faaliyette bulunmak” yer almaktadır.

Eğitim ihtiyacının doğru tespit edilmesi, örnek eğitim programlarının sunulması, ortak entegre eğitim programlarının hazırlanabilmesi amacıyla üye belediyelerin, insan kaynakları ve eğitim daire başkanlıkları/müdürlerine yönelik 4 Nisan 2017 tarihinde Adana’da 1 günlük toplantı düzenlenecektir.

Toplantının program detayına birliğimizin internet sitesi www.cbb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca katılım bilgisi için ekteki katılım formunu doldurup birliğimizin faksına (0.322.457 03 9731 Mart 2016 Cuma günü Saat 12:00 mesai bitimine kadar bildirilmesi gerekmektedir.

PROGRAM için tıklayınız

KATILIMCI FORMU için tıklayınız